Hymns and Prayers

IMANI YA MITUME

Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi:
Na Yesu Kristo Mwana wake wa pekee,
Bwana wetu, Aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,
Akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato,
Akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu;

Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi: Kutoka huko atakuja kuwahukumu watu walio hai na waliokufa.
Namwamini Roho Mtakatifu: Kanisa Takatifu Katoliko:

Ushirika wa Watakatifu: Ondoleo la dhambi: kufufuliwa kwa mwili.
Na Uzima wa milele.

AMINA.

  • Prayer
  • 16439